نحوه نگارش کارورزي وپروژه

دانشجوياني که واحد کارآموزي يا پروژه اخذ نموده‌اند فايل‌هاي مربوط به نحوه ارائه گزارش را از لينک زير دريافت نموده و فايل راهنماي موجود در آنرا به دقت مطالعه نمايند. سپس گزارش خود را با توجه به مطالب بيان‌شده تهيه و ارائه نمايند. مطابق مصوبه گروه کامپيوتر، تمامي دانشجويان مقطع کارشناسي موظف به برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه مي‌باشند که نحوه برگزاري آن در فايل راهنما توضيح داده شده است. تمامي دانشجويان اعم از دانشجويان مقطع کارداني و کارشناسي موظف به رعايت تمامي موارد

بيان شده در فايل راهنما مي‌باشند و در غير اينصورت با کسر نمره مواجه خواهندشد


 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط کارشناس گروه کامپیوتر در تاریخ 1394/03/10