منو های مرتبطقابل توجه دانشجویان سه ترم مشروطی/ سنوات ترم 7 و 8


قابل توجه دانشجویان سه ترم مشروطی/ سنوات ترم 7 و 8

 

        مدراک لازم جهت تکمیل پرونده و ارسال به کمیسیون مواردخاص سمنان

1-  واریز فیش ده هزار تومان  به شماره حساب 2172019006002 بانک ملی امور دانشجویان

2-  کپی مدرک نظام وظیفه؛ کارت پایان خدمت، کارت معافیت یا برگه معافیت تحصیلی (آقایون)

3-  تحویل یکی از مدارک نامبرده: ( مدرک پزشکی ،گواهی فوت ، مشکلات خانوادگی ، کمیته امداد، فرزند جانباز ، آزاده ،شهید )

4-  پرینت فرم درخواست و تکمیل بند الف و ب توسط دانشجو ازسایت دانشگاه(قسمت اخبار و اطلاعیه)،و تحویل به خانم تفضلی


نوشته شده توسط کمیسیون مواردخاص در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴