دانشکده عمران و معماري گروه عمران اخبار و اطلاعيه ها


(قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد رشته مديريت ساخت (تکميل ظرفيت

کلاس جبراني درس برنامه ريزي و کنترل پروژه آقاي دکتر حسيني بهارانچي مختص به دانشجويان تکميل ظرفيت روز دوشنبه مورخ 94/08/25 از ساعت 8:00 الي 16:00 برگزار مي گردد، در ضمن بقيه دانشجويان اين درس نيز در صورت تمايل مي توانند در اين کلاس حضور يابند.

 
نوشته شده توسط کارشناس گروه عمران در تاریخ 1394/08/23