دانشکده صنايع گروه صنايع اخبار و اطلاعیه


(قابل توجه کليه دانشجويان صنايع (کانال تلگرام گروه مهندسي صنايع

کليه دانشجويان موظف هستند در کانال عضو شده واطلاعيه هاي گروه را علاوه برسايت گروه از طريق کانال پيگيري نمايند.

کانال کروه صنايع

@EYC_IEgroup
http://telegram.me/eyc_industrialgroup
 
نوشته شده توسط کارشناس گروه صنايع در تاریخ 1394/10/23