دانشکده عمران و معماري گروه عمران اخبار و اطلاعيه ها


زمان امتحان درس کاربرد کامپيوتر دکتر عاليشاهي

زمان امتحان درس کاربرد کامپيوتردر عمران با دکتر عاليشاهي روز يکشنبه مورخ 94/11/04 ساعت 9:00 مي باشد، عدم حضور دانشجو به منزله حذف درس مي باشد.
 
نوشته شده توسط کارشناس گروه عمران در تاریخ 1394/10/26