دانشکده عمران و معماري گروه عمران اخبار و اطلاعيه ها


قابل توجه دانشجوياني که درس پروژه سازه هاي فولادي و بتني را با دکتر حميد و و حيد صابري اخذ کرده اند:

زمان دفاع پروژه، چهارشنبه مورخ 14-11-94 ساعت 9 صبح مي باشد، عدم حضور در جلسه دفاع به منزله حذف قطعي درس مي باشد.

 
نوشته شده توسط کارشناس گروه عمران در تاریخ 1394/11/07