منو های مرتبطکارگاه تخصصی توسعه شغلی و کارآفرینی خلاق برای تمامی رشته ها


کارگاه تخصصی توسعه شغلی و کارآفرینی خلاق برای تمامی رشته ها
ظرفیت محدود

دانشگاه علم و صنعت ایران، 24 آبان ماه 1396

آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف ویژه: 30 مهر 1396


امکان شبکه سازی و ارتباط بین شرکت کنندگان و استفاده از تجربیات مدرسین کار آفرینی

ایجاد، افزایش و پرورش تفکر و رفتار کارآفرینی

رشد روحیه کارآفرینی

آموزش توسعه حرفه ای کارآفرینانه

پرداختن به شرح حال کارآفرینان موفق

کسب و کار اینترنتی

طریقه جستجوی کار مناسب

فنون مذاکره و مهارت های گفتار

امکان نمایش فیلمی از اکوسیستم استارتاپی هندوستان

امکان مشاوره رایگان برای جوانان در زمینه کارآفرینی و استارتاپ

آموزش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی بدون در نظرگرفتن منابع همچون پول و زمان

آموزش سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی به معنای ایجاد شبکه ?ها و روابط درون و برون سازمانی

تقویت توانایی ایجاد کسب و کار جدید (محصولات، خدمات، شرکت و حتی صنایع متنوع) در هر زمینه (اعم از سازمانی و صنعتی و یا خصوصی)

http://www.mprh.ir/fa/events

http://www.icmfs.ir/node/50


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت پژوهش و فناوری در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳