تاریخ ارسال گزارش کارآموزی و پروژه پایانی مهندس خراسان چیبه اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند، مهلت ارسال گزارش کارآموزی و پروژه پایانی دانشجویان مهندس خراسان‌چی تا پایان روز چهارشنبه مورخ 4مرداد 1396 (از طریق ارسال برای رایانامه ایشان به آدرس fatimakhorasanchi@gmail.com ) می‌باشد.


نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹