دانشکده صنايع گروه صنايع اخبار و اطلاعیه


تاريخ ارسال گزارش کارآموزي و پروژه پاياني مهندس خراسان چي


به اطلاع دانشجويان محترم مي‌رساند، مهلت ارسال گزارش کارآموزي و پروژه پاياني دانشجويان مهندس خراسان‌چي تا پايان روز چهارشنبه مورخ 4مرداد 1396 (از طريق ارسال براي رايانامه ايشان به آدرس fatimakhorasanchi@gmail.com ) مي‌باشد.

 
نوشته شده توسط کارشناس گروه صنايع در تاریخ 1396/05/09