منابع آزمون جامع دکتری تخصصی صنایع- مرداد 1398


 دانشجویان دکتری مهندسی صنایع که فرم آمادگی ارزیابی جامع را تکمیل نموده و با احراز شرایط مندرج در فرم قصد شرکت در آزمون جامع مورخ 1398/05/16 دارند، به نکات مهم زیر توجه نمایند.

1- آزمون کتبی رأس ساعت 14 برگزار خواهد شد.
2-با توجه به جلسه شورای گروه صنایع منابع درسی به شرح زیر می باشد.


? مهندسی سیستم                 منابع: بلانچارد- هندبوک INCOSE

? پویایی سیستم ها               منابع: استرمن - سوشیل (ترجمه دکتر تیموری)

? تجزیه و تحلیل چندمتغیره       منابع : تحلیل آماری چند متغیره کاربردی نوشته جانسون- ویچرن (ترجمه نیرومند)
                                        روش های تجزیه و تحلیل آماری چندمتغیره با رویکرد کاربردی  نوشته بشیری و کامران راد
                                        کاربرد تحلیل آماری چند متغیره در مدیریت نوشته عادل آذر- خدیوپور
                                        روش های چند متغیره پیوسته نوشته سنجقی

نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱v