دانشکده مديريت و حسابداري گروه مديريت و حسابداری اخبار و اطلاعيه


اطلاعيه در خصوص امتحان کاربرد دانشجويان کارشناسي ناپيوسته حسابداري

امتحان کاربرد روز پنجشنبه مورخ 94/03/07 در ساعت 8 تا 10:30 برگزار خواهد شد دانشجوياني که کنکور ارشد ندارند ميتوانند در ساعت کلاسي خود حضور يابند
 
نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداري و مديريت در تاریخ 1394/03/06