موسسه آموزش عالي ايوانکي از سوي وزارت علوم به عنوان يکي از هفت دانشگاه غيرانتفاعي برتر در کشور معرفي شد

در همايش دانشگاههاي غيردولتي از 7 دانشگاه غيردولتي کشور توسط معاون آموزشي وزارت علوم تقدير به عمل آمد.
به گزارش خبرنگار مهر،در اختتاميه همايش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غير دولتي در دانشگاه شيخ بهايي از 7 موسسه و دانشگاه غير انتفاعي با حضور حسين نادري منش، معاون آموزشي وزير علوم تقدير شد.
 در اين همايش دانشگاه غير دولتي شهاب دانش در قم، موسسه غير دولتي ايوانکي در سمنان، دانشگاه غير دولتي علم و فرهنگ در تهران و موسسه غير دولتي سراج در تبريز به عنوان موسسات و دانشگاه هاي برتر غير انتفاعي و غير دولتي معرفي شدند.
 همچنين دانشگاه غير انتفاعي شمال در آمل، دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي در اصفهان و دانشگاه علوم اسلامي رضوي در مشهد نيز به عنوان دانشگاه ها و موسسات غيرانتفاعي و غير دولتي برتر معرفي شدند. 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط کارشناس پژوهش در تاریخ 1392/09/05