مديريت خدمات آموزشي واحد ثبت نام و میهمان و انتقال اطلاعيه ها


اطلاعيه مهم پذيرش بدون آزمون در مقطع دکتري دانشگاه ايوان کي براي سال تحصيلي 99-98

دانشگاه ايوان کي در نظر دارد، در راستاي اجراي "آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري مصوب جلسه مورخ 27/3/93 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان"، آيين نامه شماره 67272/21 مورخ 18/4/93 وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري” و اصلاحيه آن به شماره 237200/21 مورخ 16/12/93 ، از بين دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ارشد واجد شرايط زير، با بررسي سوابق، مصاحبه و بدون شرکت در آزمون در 3 رشته دکتري تخصصي(Ph.D) به شرح زير، براي سال تحصيلي ?9-?8 دانشجو جذب نمايد.

v  مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي کلان
v  مديريت ورزشي
v  آينده پژوهي

براي اطلاع از شرايط ثبت نام، فايل پيوست را دانلود و به دقت مطالعه فرمائيد.
 
فایل های پیوست
متن اطلاعیه
فرم شماره 1
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ 1398/02/03