دانشکده برق، کامپيوتر و مکانيک گروه کامپيوتر و فناوري اطلاعات اخبار و اطلاعيه


دروس ترم تابستان 98-97

با توجه به پيش ثبت نام دانشجويان کارداني براي ترم تابستان، دروس زيربراي ارائه در نظر گرفته شد و در صورت ثبت نام قطعي در زمان انتخاب واحدورسيدن به حدنصاب برگزار خواهدشد

چهارشنبه ساعت 8 الي 13 درس ذخيره وبازيابي

- چهارشنبه ساعت 14 الي 18 درس شبکه

 

- پنجشنبه ساعت 8 الي 12 درس مباني الکترونيک

- پنجشنبه ساعت 14الي 18 درس آمار
 
نوشته شده توسط کارشناس گروه کامپیوتر در تاریخ 1398/03/13