دروس ترم تابستان 98-97


با توجه به پیش ثبت نام دانشجویان کاردانی برای ترم تابستان، دروس زیربرای ارائه در نظر گرفته شد و در صورت ثبت نام قطعی در زمان انتخاب واحدورسیدن به حدنصاب برگزار خواهدشد

چهارشنبه ساعت 8 الی 13 درس ذخیره وبازیابی

- چهارشنبه ساعت 14 الی 18 درس شبکه

 

- پنجشنبه ساعت 8 الی 12 درس مبانی الکترونیک

- پنجشنبه ساعت 14الی 18 درس آمار

نوشته شده توسط کارشناس گروه کامپیوتر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳