منو های مرتبط


 
 
زمان امتحان درس کاربرد کامپيوتر در مهندسي عمران با استاد دکتر حميد صابري

زمان امتحان درس کاربرد کامپيوتر در مهندسي عمران با استاد دکتر حميدصابري روز سه شنبه مورخ 95/03/04 ساعت 9:45 در سايت 4و5 مي باشد، عدم حضوردانشجويان به منزاه حذف درس مي باشد.

ادامه مطلب...
1234567