دانشکده عمران و معماري گروه عمران صفحه اصلي گروه عمران

مرتب سازی به صورت از
انتخاب تاریخ
تا
انتخاب تاریخ
 
 
زمان امتحان درس کاربرد کامپيوتر در مهندسي عمران با استاد دکتر حميد صابري

زمان امتحان درس کاربرد کامپيوتر در مهندسي عمران با استاد دکتر حميدصابري روز سه شنبه مورخ 95/03/04 ساعت 9:45 در سايت 4و5 مي باشد، عدم حضوردانشجويان به منزاه حذف درس مي باشد.

ادامه مطلب...
1234567