گروه کامپيوتر و فناوري اطلاعات اعضای هیأت علمی و اساتید برجسته مسعود عسگری مهر

مسعود عسگری مهر

استادیار
  • دکتری: فناوري اطلاعات – گرايشITSM
  • کارشناسی ارشد: مديريت سيستم هاي اطلاعاتي
  • کارشناسی: مهندسي کامپيوتر (نرم افزار)
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی

  • +98 02334521591
  • +98 02334521562
  • asgarimehr@eyc.ac.ir