گروه کامپيوتر و فناوري اطلاعات اعضای هیأت علمی و اساتید برجسته محمدربیعی

محمد ربیعی

استادیار
  • دکتری: فناوري اطلاعات در مهندسي صنايع
  • کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی
  • کارشناسی: مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی

  • +98 02334521591
  • +98 02334521562
  • mo.rabiee@eyc.ac.ir