گروه صنايع اعضای هیات علمی و اساتید برجسته علی محمد احمدوند

علی محمد احمدوند

استاد
  • دکتری: مديريت سيستم‌ها – دانشگاه تهران - 1378
  • کارشناسی ارشد: مديريت سيستم‌ها – دانشگاه تهران - 1371
  • کارشناسی: مهندسي برق – دانشگاه شهيد چمران اهواز-1364
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی-دانشکده مهندسی صنایع-گروه مهندسی صنایع

  • +98 023-34521565
  • +98 023-34521562
  • a.ahmadvand@eyc.ac.ir