گروه عمران اعضاء هیات علمی و اساتید برجسته محمدرضا معرف زاده

محمدرضا معرف زاده

دانشیار
  • دکتری: مهندسی عمران- سازه های دریایی
  • کارشناسی ارشد: مهندسی عمران- سازه
  • کارشناسی: مهندسی عمران
  • آدرس: دانشگاه ایوانکی-دانشکده عمران ومعماری - گروه مهندسی عمران

  • +98 02334521263
  • +98 02334521562
  • M.moarefzadeh@eyc.ir