گروه مديريت و حسابداری اعضای هیات علمی و اساتید برجسته سید عباس کاظمی

سید عباس کاظمی

دانشیار
  • دکتری: مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی
  • کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع
  • کارشناسی: مهندسی صنایع
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی - دانشکده مدیریت و حسابداری

  • +98 023-34521598
  • +98 023-34521562
  • sa.kazemi@eyc.ac.ir