گروه مديريت و حسابداری اعضای هیات علمی و اساتید برجسته علی اکبر قهرمانی کلوزان

علی اکبر قهرمانی کلوزان

استادیار
  • دکتری: مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی
  • کارشناسی ارشد: مدیریت
  • کارشناسی: معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی - دانشکده مدیریت و حسابداری

  • +98 023-34521598
  • +98 023-34521598
  • alia.gh@eyc.ac.ir