گروه مديريت و حسابداری اعضای هیات علمی و اساتید برجسته احمد ایزدی یزدان آبادی

احمد ایزدی یزدان آبادی

استادیار
  • دکتری: مدیریت آموزشی
  • کارشناسی ارشد: مدیریت آموزشی
  • کارشناسی: علوم تربیتی(گرایش مدیریت)
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی - دانشکده مدیریت و حسابداری

  • +98 023-34521598
  • +98 023-34521562
  • ahmad.izadi@eyc.ac.ir