گروه مديريت و حسابداری اعضای هیات علمی و اساتید برجسته امیررضا خسروی

امیررضا خسروی

استادیار
  • دکتری: مدیریت مالی
  • کارشناسی ارشد: مدیریت مالی
  • کارشناسی: مدیریت بازرگانی
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی - دانشکده مدیریت و حسابداری

  • +98 023-34521598
  • +98 023-34521562
  • amirreza.kh@eyc.ac.ir