گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی هیات علمی و اساتید برجسته علی عیسی پور

علی عیسی پور

استادیار
  • دکتری: برق کنترل وابزار دقیق
  • کارشناسی ارشد: برق کنترل وابزار دقیق
  • کارشناسی: برق مخابرات
  • آدرس: دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی/دانشکده برق - کامپیوترومکانیک

  • +98 02334521592
  • +98 02334521562
  • a.e@eyc.ac.ir