گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی هیات علمی و اساتید برجسته محمد حسین خانزاده

محمد حسین خانزاده

دانشیار
  • دکتری: برق قدرت
  • کارشناسی ارشد: برق قدرت
  • کارشناسی: برق قدرت
  • آدرس: دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی/دانشکده برق - کامپیوترومکانیک

  • +98 02334521592
  • +98 02334521562
  • m.h.khanzade@eyc.ac.ir