گروه مهندسي مکانيک معرفی گروه معرفي کارشناس گروه


 

امير عديلي اسگويي
 
کارشناس گروه مهندسي مکانيک  
پست الکترونیک:    amir.adili64@eyc.ac.ir  
 
    مدرک تحصیلی: کارشناسي ارشد
    محل کار: دپارتمان گروه مهندسي مکانيک
    ساعات حضور: شنبه تا پنجشنبه
   سوابق اجرایی:  
  شرکت فناوران باهر سمت سرپرست فني ، پارک فناوري پرديس سمت ناظر، کارمند اداري در شرکت ناپکو، ناظر فني در شرکت نشر آفرنگ، کارمند اداري در دفتر فني زاويه ، کارمند اداري در دفتر فني ققنوس ، کارمند اداري در دفتر فني کلاسيک ، کارمند اداري در دفتر فني سفير ، کارمند اداري در دفتر فني دانشجو  
   وظایف:  
  امور مربوط به گروه مهندسي مکانيک  
   
    تلفن: 02334521596
    دورنگار: 02334521597