گروه مهندسي مکانيک معرفی گروه معرفی مدیرگروه


 

عليرضا نداف اسکويي
 
مدير گروه مهندسي مکانيک  
پست الکترونیک:    anadaf@eyc.ac.ir و anadaf@chmail.ir  
 
    مدرک تحصیلی: دکتري مهندسي مکانيک - گرايش طراحي کاربردي
    محل کار: دپارتمان گروه مهندسي مکانيک
    ساعات حضور: پنج شنبه ها از ساعت 8 الي 16 و سایر روزها با هماهنگی قبلی
   سوابق اجرایی:  
  رييس هيأت امناي دانشگاه ايوانکي- مهر 1389 تا به حال. - رئيس دانشگاه زنجان، 21 مرداد 85 تا 17 اسفند 1387. - رئيس هيأت گلف استان زنجان، 1386- 1388. - مدير تحصيلات تکميلي دانشگاه امام حسين (ع)، 15 شهريور 1382 تا اول شهريور 1385. ـ مدير گروه مهندسي مكانيك در پژوهشكده و دانشكده فني مهندسي دانشگاه امام حسين (ع)، 1376-82. ـ مدير آموزش در مجتمع صنعتي شهيد همت، 1368-69. ـ مدير بخش طراحي مخازن سوخت در مجتمع صنعتي شهيد همت، 1365-67. ـ مدير گروه طراحي جامدات 1366-69  
   وظایف:  
  انجام امور مربوط به گروه مهندسي مکانيک  
   
    تلفن: 023-34521580
    دورنگار: 023-34521580