مديريت خدمات آموزشي فارغ التحصیلان کارشناس اول


 

زهره عبدي
 
کارشناس فارغ التحصلان  
پست الکترونیک:     
 
    مدرک تحصیلی: کارشناسي
    محل کار: آموزش
    ساعات حضور: 7.45الي14.30
   سوابق اجرایی:  
  از شهريور سال 1386 تا فروردين سال 1387 همکاري با سايت دانشگاه ، از فروردين سال 1387 تا شهريور 1391 انجام کليه امور مربوط به فارغ التحصيلان ، از شهريور 1391 تا شهريور 1392 انجام کليه امور مربوط به امتحانات ، معرفي به استاد و ستاد شاهدف از شهريور 1392 تا کنون همکاري با اداره فارغ التحصيلان  
   وظایف:  
  کنترل و ثبت فارغ التحصيلي دانش آموختگان - تهيه ليست دانش آموختگان هر ترم و ارسال آن به دانشگاه منتخب - صدور دانشنامه هاي آن ها و ارسال به دانشگاه منتخب  
   
    تلفن: روزهای پاسخگویی سه شنبه و چهار شنبه 02334521573
    دورنگار: