مديريت خدمات آموزشي فارغ التحصیلان کارشناس دوم


 

سمانه سعيدي
 
کارشناس فارغ التحصلان  
پست الکترونیک:     
 
    مدرک تحصیلی: کارشناسی
    محل کار: آموزش
    ساعات حضور: يکشنبه تا پنج شنبه از ساعت 7:45الي14:30
   سوابق اجرایی:  
  انجام امور فارغ التحصيلان از سال 1393 تا کنون  
   وظایف:  
  صدورگواهي موقت-تحويل مدراک دانشنامه و گواهي موقت-صدورنامه فارغ التحصيلي و معرفي به استاد-پاسخگويي به نامه هاي تاييديه,ريزنمرات و نامه هاي تاييد مدرک و ارسال به دانشگاه هاي سراسر کشور-صدور تاييديه داخلي-صدور زيزنمرات قابل ترجمه-پاسخگويي به امور فارغ التحصيلي دانشجويان آرادان و زرنديه-جوابگويي تماس تلفني دانشجويان  
   
    تلفن: روزهای پاسخگویی سه شنبه و چهار شنبه 02334521573
    دورنگار: