حوزه ریاست ریاست دانشگاه


 

علي محمد احمدوند
 
رياست دانشگاه  
پست الکترونیک:    am.ahmadvand@eyc.ac.ir  
 
    مدرک تحصیلی: دکتري مديريت سيستم ها از دانشگاه تهران
    محل کار: رياست
    ساعات حضور: يکشنبه - پنج شنبه
   سوابق اجرایی:  
  1. رياست دانشگاه ايوان‌کي 2. رياست دانشگاه شاهد 3. معاون آموزشي دانشگاه امام حسين(ع) 4. معاون توسعه و تعالي دانشگاه امام حسين (ع) 5. رياست دانشکده برق دانشگاه امام حسين(ع) 6. معاون آموزشي دانشکده فني مهندسي دانشگاه امام‌ حسين(ع) 7. معاون هماهنگ‌کننده دانشکده فني و مهندسي دانشگاه امام حسين(ع) 8. مشاور فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 9. مشاور فرماندهي کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 10. مشاور رئيس ستاد مبارزه با موادمخدر رياست جمهوري 11. مشاور شهردار تهران 12. مشاور رئيس بنياد تعاون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 13. عضو کميته بازنگري ساختار، قوانين و مقررات شوراي شهر تهران 14. رئيس مرکز تحقيقات راهبردي بنيادتعاون ناجا 15. رئيس مرکز تحقيقات کاربردي معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا 16. رئيس مرکز تحقيقات آموزش و نيروي انساني ناجا 17. جانشين مرکز مخابرات الکترونيک توحيد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 18. فرماندهي گردان رزمي در دوران دفاعمقدس 19. فرماندهي گروهان رزمي در دوران دفاع مقدس 20. فرماندهي دسته رزمي در دوران دفاع مقدس 21. مديريت آموزش و نيروي انساني مخابرات الکترونيک کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دوران دفاع مقدس 22. مديريت آموزش و نيروي انساني مخابرات الکترونيک نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دوران دفاع مقدس  
   وظایف:  
   
   
    تلفن: 34521564
    دورنگار: 34521562