معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي معرفی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی


 

مسعود احمدوند
 
معاون آموزش و تحصيلات تکميلي  
پست الکترونیک:    m.ahmadvand@eyc.ac.ir  
 
    مدرک تحصیلی: کارشناسي ارشد
    محل کار: معاونت آموزش
    ساعات حضور: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح لغايت 13
   سوابق اجرایی:  
  مسئول اجرايي در پروژه هاي پالايشگاهي به مدت 5 سال عضو سازمان نظام مهندسي و سرپرست کارگاه و ناظر در پروژه هاي ساختماني به مدت 12 سال مشاور آموزشي و پژوهشي رياست دانشگاه ايوان کي به مدت 4 سال مدير کارگاه ها و آزمايشگاه ها به مدت 12 سال مديرگروه عمران به مدت 5 سال  
   وظایف:  
  اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه سياست ها، مقررات و فرآيندهاي آموزش و تحصيلات تکميلي دانشگاه، منطبق بر قوانين، مصوبات، مقررات وآيين نامه هاي اجرايي مربوط با رويکرد گسترش دوره هاي تحصيلات تکميلي  
   
    تلفن: 02334521563
    دورنگار: