مديريت خدمات آموزشي کميسيون موارد خاص کارشناس


 

طاهره تفضلي
 
کارشناسي کميسيون موارد خاص  
پست الکترونیک:    t.tafazoli@eyc.ac,ir  
 
    مدرک تحصیلی: ليسانس
    محل کار: مديريت خدمات آموزشي
    ساعات حضور: يکشنبه تا پنجشنبه 8 الي 14.30
   سوابق اجرایی:  
  مسئول دفتر1385تا 1386 - کتابخانه 1386تا 1387- امور کلاسها- بايگاني - آموزش - پژوهش1388 تا1389 آموزش 1389 تا اکنون  
   وظایف:  
  انجام امور مربوط به ادامه تحصيل دانشجويان مشروطي و سنوات . تطبيق واحد .  
   
    تلفن: 02331432
    دورنگار: