معاونت پژوهشي و فناوري معرفي معاون


 

نیما فرجیان
 
معاون پژوهشي و فناوري  
پست الکترونیک:    n.farajian@eyc.ac.ir  
 
    مدرک تحصیلی: دکتري هوش مصنوعی
    محل کار: دانشگاه ايوان کي
    ساعات حضور: 08-15:45 روزهای یک شنبه تا پنج شنبه
   سوابق اجرایی:  
   
   وظایف:  
   
   
    تلفن: 023-34521580
    دورنگار: 023-34521580