مديريت خدمات آموزشي واحد امتحانات کارشناس


 

حسين مرادي
 
مسئول امتحانات - امور شاهد و ايثارگران  
پست الکترونیک:     
 
    مدرک تحصیلی: کارشناسي ارشد مديريت صنعتي گرایش تولید
    محل کار: آموزش
    ساعات حضور: یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الي 14:30
   سوابق اجرایی:  
  کارشناس گروه از سال 1386 تا 1392- مسئول آزمايشگاه فيزيک و شيمي -  
   وظایف:  
  کليه امور مربوط به امتحانات پايان ترم-کليه امور مربوط به امتحانات معرفي به استاد-کليه امورمربوط به بنياد شهيد و امور ايثارگران-حذف ترم و دروس-تمديد پايان نامه دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد-  
   
    تلفن: 02334521572
    دورنگار: