معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي امور دانشجويي معرفی کارشناس امور دانشجويي


 

ميثم سعيدي
 
کارشناس امور دانشجويي  
پست الکترونیک:     
 
    مدرک تحصیلی: کارشناسي
    محل کار: معاونت آموزش
    ساعات حضور: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الي 14:30
   سوابق اجرایی:  
   
   وظایف:  
  *بررسي وضعيت نظام وظيفه دانشجويان پسر؛ 1. معرفي دانشجويان مشمول به دفتر پليس+10 و اخذ مجوز ثبت نام موقت 2. بررسي و رويت اصل کارت پايان خدمت، کارت معافيت دائم يا موقت و ثبت آن در سيستم 3. درخواست ترخيص از خدمت براي سربازان پذيرفته شده در دانشگاه در حين خدمت 4. بررسي نامه موافقت با ادامه تحصيل کارکنان متعهد در سازمان ها يا وزارت خانه ها از سازمان مربوطه 5. معرفي دانشجويان انتقالي به دفتر پليس+10 براي ثبت انتقال در سازمان نظام وظيفه 6. لغو معافيت تحصيلي دانشجويان فارغ التحصيل، انصرافي، اخراجي و تارک تحصيل 7. احيا معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي خواهان بازگشت به تحصيل 8. درخواست افزايش سنوات (ارفاقي يا مهلت معرفي) براي دانشجوان مشمولي که سنوات نظام وظفه آن ها به پايان رسيده است 9. معرفي دانشجويان مشمول به سازمان وظيفه عمومي جهت خروج از کشور و اخذ گذرنامه 10. معرفي دانشجويان متقاضي معافيت کفالت به سازمان وظيفه عمومي *کليه امور وام شهريه؛ 1. بررسي درخواست هاي دانشجويان متقاضي وام 2. ثبت مدارک و وضعيت تحصيلي دانشجويان متقاضي وام در صندوق رفاه 3. ثبت فارغ التحصيلي دانشجويان بدهکار به صندوق رفاه و درخواست صدور دفترچه قسط 4. ثبت انصراف، اخراج و ترک تحصيل دانشجويان بدهکار به صندوق رفاه 5. درخواست تسويه حساب براي دانشجويان بدهکار به صندوق رفاه *ارزشيابي تحصيلي دانشجويان؛ 1. بررسي تخلفات دانشجويان در انتخاب واحد 2. کنترل تعداد واحد دانشجويان مشروط  
   
    تلفن: 023-34521578
    دورنگار: 023-34521562