مديريت خدمات آموزشي امور کلاس ها کارشناس


 

سياوش نمکي
 
امورکلاس ها  
پست الکترونیک:     
 
    مدرک تحصیلی:
    محل کار: آموزش
    ساعات حضور: يکشنبه الي پنجشنبه از ساعت 7:45 لغايت 19:00
   سوابق اجرایی:  
  مسئول دفتر-مسئول صدور احکام-مسئول دبيرخانه و ... فدراسيون  
   وظایف:  
  کليه امور مربوط به کلاسها  
   
    تلفن: 02334521577
    دورنگار: 02334524551