گروه معماري معرفی گروه معرفي کارشناس گروه


 

امير امامي
 
کارشناس گروه معماري و شهرسازي  
پست الکترونیک:    eyc.architect@gmail.com  
 
    مدرک تحصیلی: کارشناسي ارشد معماري
    محل کار: گروه معماري و شهرسازي
    ساعات حضور: شنبه الي پنجشنبه
   سوابق اجرایی:  
  کارشناس شرکت فني و مهندسي شرکت استقلال دژ ايستا کارشناس و طراح دفتر فني و مهندسي شرکت سرو سازه کارشناس و طراح دفتر فني و مهندسي شرکت پاسارگاد کارشناس و طراح دفتر فني و مهندسي شرکت رنگين کمان (پروژه ايوانکي ) همکاري جهت برداشت از زمين ( سپاه شهرستان گرمسار ) حدود 6 ماه و ...  
   وظایف:  
  وظايف مربوط به دانشجويان گروه معماري  
   
    تلفن: 02334521593
    دورنگار: