اطلاعات گروه اساتید برجسته و مدعو یوسف بابایی

نام و نام خانوادگی: یوسف بابایی
دانشکده: مهندسی صنایع
گروه آموزشی: ایمنی صنعتی
آدرس پست الکترونیکی: Usf.hse@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی: ارگونومی-ایمنی سیستم
توضیحات:
     

کارشناسي: مهندسي بهداشت حرفه اي            دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران
کارشناسي ارشد:مهندسي بهداشت حرفه اي       دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران

نوع همکاري

مدت زمان همکاري

مکان همکاري

مدرس دانشگاه

1 ترم

دانشگاه ايوانکي - گرمسار

مشاور اجراي سيستم هاي مديريتي OHSAS 18001 و مدرس کلاسهاي ايمني و بهداشت

3 سال و هم اکنون

شرکت توسعه طرحهاي صنعتي فن آوران پارسيان-صنايع دفاع

کارشناس HSE و عضو کارگروه استقرار HSE-MS

2 سال

سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران

مشاور مهندسي بهداشت حرفه اي

1 سال و هم اکنون

دانشگاه علوم پزشکي البرز مراکز بهداشت استان البرز

*همکار پژوهشي-پايان نامه

1 سال

پالايشگاه شهيد تندگويان تهران

*کارشناس بهداشت حرفه اي

1 سال

شرکت فلزسازان انديشه پارس - قم

*کارشناس ايمني و مسئول کميته حفاظت فني

1سال

شرکت Green - قم

*کارشناس بهداشت حرفه اي

3 سال

شرکت فروغ ماه و مهر - قم

*مشاور ايمني ساختمان

6 ماه

کتابخانه ملي مجلس - بهارستان

* مشاور ايمني و بهداشت

1.5سال  مدرس کلاسهاي hse و اندازه گيري شاخص هاي ايمني و بهداشتي

شرکت سلامت ،ايمن، محيط(hse)آريا

-        مقاله با عنوان "بررسي ارتباط واتنش گرمايي و پاسخ فيزيولوژيک ناشي از آن بهمنظور تعيين شاخص بهينه واتنش گرمايي" مجله مهندسي بهداشت حرفه اي (علمي پژوهشي و EBSCO)

-        مقاله با عنوان "طراحي و ساخت پله با قابليت تنظيم ارتفاع جهت انجام تست پلهو برآورد حداکثر ظرفيت هوازي آتشنشانان" چاپ در مجله ارگونومي(علمي پژوهشي)

-        مقاله با عنوان "ارزيابي ريسک مخزن ذخيره سازي LPG در صنايع فرايندي با استفاده از روش Bowtie" مجله مهندسي بهداشت حرفه اي(علمي پژوهشي و EBSCO)

-        پايان نامه کارشناسي ارشدو نمره با درجه عالي با عنوان "ارزيابي و مديريت ريسک مخازن ذخيره سازي صنايع فرايندي بااستفاده از روش Bowtie (مطالعه موردي پالايشگاه تهران)"

-        چاپ کتاب با عنوان ايمني وبهداشت حرفه اي در بيمارستان انتشارات فن آوران

-        مقاله با عنوان "تاثير پرتوهاي فرابنفش بر روي کارگران فضاي باز" پذيرش در همايش

-        مقاله با عنوان "ارزيابي ريسکهاي ايمني و بهداشتي يک پروژه ساختماني با روش FMEA " سخنراني در همايش بينالمللي صنعت ساخت و ساز و پروژه

-        مقاله با عنوان "ارزيابيريسک مخزن ذخيره سازي دوسقف در صنايع فرايندي با استفاده از روش Bowtie " سخنراني در دهمين همايشملي ايمني و بهداشت کار در دانشگاه علوم پزشکي گيلان

-        انجام پروژه تحقيقاتي باموضوع "شناسايي مخاطرات و ارزيابي ريسک اختلالات اسکلتي عضلاني و ايمني وبهداشت با روشهاي QECو RULA و NIOSH و JSA و JHA در گروه صنعتي شهيد عارفي و ارائه راهکارهاي کنترلي"

-        مقاله با عنوان "تعيينمواجهه با غبار قابل استنشاق کوارتز در دو واحد سنگ شکن يک شرکت معدني" پذيرش به صورت پوستر در دهمينهمايش ملي ايمني و بهداشت کار در دانشگاه علوم پزشکي گيلان

-        تدريس در دانشگاه ايوانکي واحد هاي درسي ايمني وبهداشت