محمد مهرآسا

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه آزاد سمنان
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:

با توجه به برنامه ریزی ترم


 • کارشناسی ارشد مدیریت شهری
 • * سال 1370 لغایت 1383در واحد معاونت پشتیبانی - کارشناس اموراداری

  * سال 1383 لغایت 1386 مدیر روابط عمومی و مسئول تربیت بدنی

  * سال 1386 لغایت 1389 کارشناس شهرسازی و معماری

  * دبیر کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 شهرهای گرمسار،آرادان،ایوانکی،دامغان،امیرآباد،کلاته رودبار و دیباج

  * سال 1389 لغایت 1393 رئیس اداره مسکن و شهرسازی شهرستان مهدیشهر

  * عضو کمیته فنی شهرستان های مهدیشهر،شهمیرزاد و درجزین

   * عضو کمیته فنی طرحهای جامع و تفصیلیشهرهای صدرالاشاره

   *عضو کمیته فنی طرحهای هادی روستاییشهرهای تابع

  * عضو کمیسیون ماده 99

  از 1393 لغایت 1394 مدیر روابط عمومی اداره کل

  1395 رئیس اداره بافت استان سمنان

  *نمیه دوم سال 1395 به عنوان معاون مدیر کل در مشارکتهای مردمی( خیرین مدرسهساز) در سازمان نوسازی وتجهیز مدارس استان سمنان

  * عضو کمیته مدیریت بحران شهرستان -گرمسار آرادان وایوانکی

  * عضو کمیته بررسی بهداشت در مناطق محروم(گرمسار آرادان وایوانکی)

   

   

  * عضو کمیته فنی طرحهای جامع وتفصیلیشهرهای فوق الذکر                                                            

  *عضو کمیته فنی طرح هادی روستایی تابع شهرستان فوق الذکر 

  *عضو کمیته کارشناسی قانون تعیین تکلیف در اداره ثبت واسناد املاک شهرستانگرمسار وآرادان 

  * سال 1396تا کنون رئیس اداره مسکن و شهرسازی شهرستان گرمسار