اطلاعات گروه هیات علمی و اساتید برجسته علیرضا کریمی کلور

نام و نام خانوادگی: علیرضا کریمی کلور
دانشکده: معماری و شهرسازی
گروه آموزشی: معماری و شهرسازی
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه: با توجه به برنامه ریزی ترم
مرتبه علمی:
زمینه های مطالعاتی: معماری، تکنولوژی معماری، معماری زمینه گرا، شهرسازی
توضیحات:
     

•  مدرس مدعو دانشگاه غير انتفاعي پارس از تابستان 1396
•  مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال از مهر ماه 1396
•  مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب از بهمن ماه 1395
•  مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان از سال 1393 تا کنون
•  مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود 1394-1395
•  مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامي واحد قرچک 1392 – تاکنون
•  آسيستان دکتر سياوش تيموري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران 1392 – 1393
•  آسيستان دکتر سياوش تيموري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه 1393 – 1394

•  شرکت کيسون – نظارت و اجرا
•  مهندسين مشاور سياوش تيموري و همکاران – معمار ارشد
•  انجمن ثمن هاي ميراث فرهنگي تهران – عضو هئيت رئيسه
•  دفتر معماري حاجيزاده و همکاران – معمار
•  همکاري با شرکت هاي مهندسين مشاور
عضويت ها:
•  عضو جامعه مهندسان معمار ايران
•  عضو جامعه آموزش مهندسي ايران
•  عضو موسسه تاريخ شفاهي معماري و شهرسازي
•  عضو شاخه جوانان انجمن مفاخر معماري ايران
•  عضو سازمان پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي
•  عضو تحريريه مجله هنر معماري
خلاصه سوابق همکاري در پروژه هاي اجرايي:
•  همکاري در اجرا پروژه بيست هزار واحد مسکوني در شهر جديد پرند
•  همکاري در اجرا پروژه باغ کتاب تهران
•  اجراي طرح هاي  مسکوني و تجاري در شهرستان هاي تهران، کرمانشاه، ماسال و ...

سخنراني ها :
•  سخنراني در دويست و هجدهمين گفتمان هنر و معماري با عنوان تناسبات در معماري
•  سخنراني در يکصد و سي و جهارمين گفتمان هنر و معماري با عنوان  تاريخ شفاهي
•  سخنراني در همايش علوم و صنايع دفاعي در دانشگاه امام حسين با عنوان پدافند غير عامل در معماري
•  سخنراني در کنگره بين المللي معماري و شهرسازي خاورميانه در دوبي
•  سخنراني در کنگره بين المللي علوم و فنون مهندسي در مالزي
•  سخنراني در اولين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي
•  سخنراني در کنفرانس بين المللي دستاورد هاي نوين در معماري  و عمران
 
مقالات :
•  Modern Applied Scienceارائه مقاله در مجله بين المللي
•  Cumhuriyet Science Journalارائه مقاله در مجله بين المللي
•  Indian Journal of Science and Technologyارائه  مقاله در مجله بين المللي
•  Journal of Applied Environmental and Biological Sciencesارائه مقاله در مجله بين المللي
•  ارائه  مقاله در کنفرانس بين المللي عمران، معماري و زير ساخت هاي شهري در دانشگاه تبريز
•  ارائه مقاله در کنفرانس بين المللي معماري و توسعه شهري در دانشگاه شهيد بهشتي تهران
•  ارائه مقاله در کنگره بين المللي علوم و فنون مهندسي در مالزي
•  درحال بررسي و نگارش نظريه نجات تهران با بهره گيري از ايجاد خاطره تاريخي براي مردم تهران
•  ارائه مقالات تخصصي در مجله تخصصي هنر و معماري


تاليفات :
•  نگارش کتاب زندگي نامه دکتر سياوش تيموري (در دست نگارش)
•  نگارش کتاب روش هاي طراحي در معماري معاصر (در دست ويرايش براي چاپ)
•  همکاري در نگارش کتاب انديشه معماران معاصر ايران جلد 3
•  همکاري در نگارش کتاب انديشه معماران معاصر ايران جلد 2
•  همکاري با دکتر سياوش تيموري در جمع آوري و تدوين بيش از ده جلد از کتب ايشان
•  درحال ترجمه دو کتاب از زبان روسي به فارسي
•  در حال نگارش کتاب روانشناسي تدريس در معماري
پروژه هاي پژوهشي:
•  تاريخ شفاهي دکتر محمد امين ميرفندرسکي
•  تاريخ شفاهي پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران

خلاصه سوابق همکاري در پروژه هاي طراحي معماري :
•  همکار در طراحي پروژه اتصال پهنه جنوبي درياچه شهداي خليج فارس به ضلع شمالي پارک چيتگر (همکاري با دفتر حاجيزاده و همکاران)
•  همکار در طراحي نماي مجتمع تجاري اداري نور (همکاري با دفتر حاجيزاده و همکاران)
•  همکار در طراحي مجتمع مسکوني شهيد رجايي شوشتر (همکاري با دفتر حاجيزاده و همکاران)
•  طراح مسابقه طراحي مجتمع اداري تجاري بريس
•  طراح مسابقه موزه هنرهاي نوشتاري اينچئون کره جنوبي
•  طراح طرح پيشنهادي بازار ايراني – اسلامي شهر الوند قزوين
•  همکار در طراحي مسابقه ميدان آزادي کرمان
•  طراح، طرح پيشنهادي بازآفريني مرکز محله شهر الوند قزوين
•  طراح مجتمع چند عملکردي بانک صنعت و معدن
•  طراح مجتمع تجاري اداري درياکنار ( همکاري با دکتر سياوش تيموري)
•  طراح مسابقه نظام مهندسي هشتگرد (جزو 15 طرح برتر)
•  طراح مسابقه سردر دانشگاه جندي شاپور
•  طراح مسابقه دوسالانه معماري ايران مدرسه شش کلاسه در جيرفت کرمان (رتبه ششم)
•  طراح مسابقه سردر منطقه آزاد اروند در شلمچه (جزو 20 طرح برتر)
•  طراح مانژ اسبدواني ستاد مشترک ارتش جمهوري اسلامي ايران و مجموعه تفريحي قوچک تهران (همکاري با دکتر سياوش تيموري)
•  طراح نمايشگاه دائمي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران ( همکاري با دکتر سياوش تيموري)
•  طراح مسابقه خانه در انگلستان (جزو 10 طرح برگزيده)
•  طراح مسابقه ميدان ورودي شهر قزوين (برنده جايزه)
•  طراح مسابقه دفتر اداري ساختمان شيشه قزوين
•  طراح مسابقه سردر دانشگاه علوم پزشکي تهران
•  طراح مسابقه نظام مهندسي لرستان (جزو 15 طرح برگزيده)
•  طراح مسابقه موزه مدرسه باوهاس آلمان
•  طراح مسابقه Evolo
•  طراح مسابقه مرکز فرهنگي باميان افغانستان
•  طراح مسابقه سردر دانشگاه هنر تهران
•  طراح مسابقه سردر دانشگاه ميبد و دريافت گواهي تقدير
•  همکار در پيشنهاد طرح يکسان سازي نماي شعب بانک تجارت
•  طراح مسابقه يادمان ننه علي
•  طراح مسابقه طراحي ميادين کرمانشاه و دريافت گواهي تقدير
•  طراح پروژه هاي مسکوني تجاري  در شهرستان هاي تهران، هشتگرد، ماسال، دامغان و ...