اطلاعات گروه اساتید گروه میثم احمدی

نام و نام خانوادگی: میثم احمدی
دانشکده: برق کامپیوتر ومکانیک
گروه آموزشی: مهندسی برق ومهندسی پزشکی
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه: یکشنبه-چهارشنبه
مرتبه علمی:
زمینه های مطالعاتی: بررسی و پیاده سازی پروتکلV.150 (مودم)MOIP برای ارتباط با شبکه IP
توضیحات:
     

 1. دانشجوی دکتری برق-الکترونیک:دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان-

 2. کارشناسی ارشد برق-الکترونیک : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ( دانشکدهتحصیلات تکمیلی ) ،  تاریخ فارغ التحصیلی :31/6/87

 3.  کارشناسی برق- الکترونیک: دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرمسار، معدل کل: 84/16 ، تاریخ فارغ التحصیلی : 25/10/82


سوابق اجرایی و کاری

 • مدیر گروه رشته برق دانشگاه غیر انتفاعی ایوان کی ازسال 85 تا 88

 • پیمانکاری و اجرای تاسیسات برق مسکن مهر گرمسار شامل 450 واحد مسکونی (22بلوک) برای شرکت تعاونی های مسکن مهر مشاغل آزاد و کارگری گرمسار

 •  استاد راهنما در درس پروژه ساخت دانشجویان در ساخت مدارهای کاربردی


 • ارائه دو مقاله به کنفرانس برق یزد

 • شرکت در مسابقات روباتیک تبریز از طرف موسسه آموزش عالی ایوانکی

 • سرپرست و مجری ساخت روبات امداد و نجات در آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحدایوانکی


  • ارتقاء دستگاه آموزشی سرو موتور DC با نرم افزار RTWT  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.


  تالیف کتاب مدار منطقی در انتشارات جهان جام جم

  سرپرست و مجری ساخت روبات تعقیب خط پیشرفته در آموزشکده فنی و حرفه ای سماواحد ایوانکی و شرکت در مسابقات روباتیک شیراز و کسب مقام سوم در این مسابقات