اطلاعات گروه اساتید گروه فریبرز امیری

نام و نام خانوادگی: فریبرز امیری
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: مدیریت و حسابداری
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه: پنجشنبه
مرتبه علمی:
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات: هیات علمی دانشگاه ایوانکی
     

کارشناسی: مدیریت بازرگانی/ دانشگاه شهید بهشتی/ سال 1370
کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی(گرایش مالی)/ دانشگاه علامه طباطبایی/ عنوان پایان نامه: تدوین نظام کنترل مالی برای شرکت های هلدینگ ایرانی/ استاد راهنما: آقای دکتر حسین عبده تبریزی
دکتری: مدیریت بازرگانی(گرایش منابع انسانی)/ دانشگاه شهید بهشتی/ سال 1390/ عنوان پایان نامه: طراحی و تبیین مدل ایجاد خلاقیت با رویکرد چند سطحی(perspective multi-level)/ استاد راهنما: آقای دکتر علی رضاییان

- مدیر گروه مدیریت در سال های 74-75-84-85-86-88-89 در دانشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع)
- مدیر گروه نگهداری در مرکز پژوهش های پشتیبانی و مهندسی ناجا در سال های 81 الی 85
- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه جامع امام حسین (ع) در سال های 90 و 91

سوابق پژوهشی:
- تالیف کتاب خلاقیت و نوآوری با رویکرد چندسطحی
- تالیف مقاله بررسی و تحلیل روابط متقابل عوامل فردی و عوامل گروهی موثر بر خلاقیت/ نام نشریه: چشم انداز مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی/ 1390
- تالیف مقاله Investigation and analysis on interactions among individual factors and group factors effective on creativity/ نام نشریه: canadian social science/ 2012/
- تالیف مقاله An investigation of interactions between individual factors and organizational factors effective on individual creativity/ نشریه دانشگاه شهید بهشتی
- تالیف مقاله نگرش سیستمی در مدیریت توزیع کالاها و خدمات/ نشریه مجموعه مقالات نقش فروشگاه های زنجیره ای در توزیع/ ناشر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی/ سال 1377
- تالیف مقاله فنون و روش های حمل دستی کالا چاپ شده در فصلنامه شماره 8 آماد و پشتیبانی ناجا
- تالیف مقاله ارگونومی در حمل و نقل دستی انبار چاپ شده در مجموعه مقالات اولین همایش سراسری نگهداری و ذخیره سازی اقلام در ناجا در سال 1382
- همکاری در پروژه استاندارد سازی انبارها و مرکز نگهداری در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
- همکاری در پروژه طراحی و چاپ پوسترهای آموزشی نگهداری در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
- همکاری در پروژه تدوین و نشر کتاب راهنمای علمی کاربردی نگهداری و ذخیره سازی مواد غذایی در انبار سردخانه در معونت آماد و پشتیبانی ناجا
- همکاری در پروژه تدوین و نشر کتاب اصول و مبانی انبارداری در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
- همکاری در پروژه تدوین و نشر کتاب مدیریت انبارداری پیشرفته در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
- همکاری در پروژه تدوین و نشر کتاب اصول و روش های انبارداری نوین در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
- ارائه سمینار آشنایی با اصول بازاریابی و مفاهیم لجستیک در دانشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع)
- ارائه سمینار مدیریت زنجیره تامین(supply chain management) در دانشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع)
- دبیر علمی اولین همایش سراسری نگهداری و ذخیره سازی در ناجا در سال 1382
- همکاری در پروژه تدوین آیین نامه ایمنی انبارها در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
- همکاری در پروژه روش های بهینه سازی انبارها و مرکز نگهداری در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
- همکاری در پروژه تدوین دستورالعمل های جامع انبارگردانی، ایمنی انبارها و نحوه چیدمان انبارها در معونت آماد و پشتیبانی ناجا
- همکاری در پروژه طراحی و تدوین دوره های آموزشی کاردانی انبارداری و کارشناسی آماد در دانشگاه علوم انتظامی
- همکاری در پروژه طراحی و تدوین دوره های آموزشی کاردانی انبارداری و کارشناسی مهندسی نگهداری در دانشگاه امام حسین (ع)
- تهیه و تدوین جزوه اصول انبارداری در مرکز مطالعات و پژوهش های پشتیبانی و مهندسی ناجا به منظور تدریس دوره های آموزشی کوتاه مدت انبارداران ناجا
- تهیه و تدوین جزوه ایمنی انبارها در مرکز مطالعات و پژوهش های پشتیبانی و مهندسی ناجا به منظور تدریس در دوره های آموزشی کوتاه مدت انبارداران ناجا
- همکاری در پروژه اصلاح و تکمیل سیستم نرم افزاری انبار در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
- همکاری در طراحی و تدوین دوره دکتری آماد و پشتیبانی در دانشگاه جامع امام حسین (ع)