حوزه ریاست مدیریت دفتر، روابط عمومی و امور بین‌الملل مدیر دفتر، روابط عمومی و امور بین‌الملل

نام و نام خانوادگی: محمد عسگری
دانشکده:
گروه آموزشی:
آدرس پست الکترونیکی: m.asgari@eyc.ac.ir
روزهای حضور در دانشگاه: شنبه تا پنج شنبه
مرتبه علمی:
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات: