معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي تحصيلات تکميلي فرم های مهم دکتری پژوهش محور

     
 

 
 
فایل های پیوست
فرم شماره1- تعیین موضوع و استاد راهنما
فرم شماره 2- پروپوزال (پیشنهاده)
فرم شماره 3- آمادگی دفاع از پروپوزال
فرم شماره 4- گزارش ارزیابی مرحله اول
فرم شماره 6- گزارش ارزیابی مرحله دوم
فرم شماره 7- گزارش ارزیابی مرحله سوم