مديريت فناوري اطلاعات واحدهاي زير مجموعه برنامه نويسي

     
 

واحد برنامه نويسي دانشگاه در تلاش است با ارائه برنامه هاي جديد، روند انجام کارها را براي بخش اداري و نيز دانشجويان عزيز کوتاه تر و آسان تر گرداند.

از جمله فعاليت‌هاي اين واحد مي‌توان به طراحي اتوماسيون اداري، اتوماسيون دانشجويي و سايت دانشگاه اشاره نمود.

اين واحد علاوه بر ارائه برنامه هاي جديد، پشتيباني از برنامه هاي قبلي را نيز بر عهده دارد و پاسخوي دانشجويان و کارکنان گرامي مي‌باشد.