مديريت فناوري اطلاعات واحدهاي زير مجموعه سرويس هاي آنلاين و اتوماسيون

     
 
اين دانشگاه داراي اتوماسيون اداري و اتوماسيون دانشجويي است و تمامي کارها به صورت اينترنتي قابل انجام مي باشد که اين امر موجب سهولت کار براي کارکنان و دانشجويان عزيز گرديده است.
دانشجويان گرامي مي توانند درخواست هايي از جمله اخذ گواهي اشتغال به تحصيل، ثبت نام معرفي به استاد، انتخاب واحد، پرداخت شهريه، پيگيري وضعيت فارغ التحصيلي و ... را به صورت اينترنتي انجام دهند.