کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع -ایمنی صنعتی برنامه ترمیک

     
 

برنامه ترميک کارشناسي ايمني صنعتي95- صفحه1

 

ترم

 

نام درس

واحد

شماره درس

واحد

پيشنياز

همنياز

نظري

عملي

ترم1(19 واحد)

(18 واحد)

 

شيمي عمومي

3

1037

3

 

 

 

ادبيات فارسي

3

1001

3

 

 

 

نقشه کشي صنعتي 1

2

54005

1

1

 

 

اقتصاد عمومي 1

2

54009

2

 

 

 

رياضي 1

3

54000

3

 

 

 

فيزيک 1

3

54001

3

 

 

 

زبان عمومي

3

1002

3

 

 

 

ترم2( 19واحد)

(18 واحد)

 

رياضي 2

3

54006

3

 

54000

 

فيزيک 2

3

54007

3

 

54001

 

برنامه نويسي کامپيوتر

3

54003

3

 

 

 

آز شيمي

1

54004

 

1

1037

 

اصول حسابداري و هزينه يابي

3

54012

3

 

 

 

انديشه اسلامي 1

2

1004

2

 

 

 

انقلاب

2

1031

 

 

 

 

اقتصاد عمومي 2

2

54028

2

 

54009

 

ترم3  (18 واحد)

(18 واحد)

 عوامل فيزيکي زيان آور

2

54015

2

 

54001

 

عوامل شيميايي زيان آور

2

54016

2

 

 

 

جمع آوري و دفع فاضلاب

2

54011

2

 

 

 

انديشه اسلامي 2

2

1028

2

 

 

 

تئوري احتمالات

3

54022

3

 

54006

 

ايمني بالابرها

2

54044

2

 

 

 

کارگاه ماشين افزار 1

1

54013

 

1

 

 

آز فيزيک 1

1

54002

 

1

      54001

 

معادلات ديفرانسيل

3

54014

3

 

54006

 

ترم 4(17 واحد)

(19 واحد)

ارگونومي

2

54017

2

 

 

 

کارگاه ماشين افزار2

1

54020

 

1

54013

 

کارگاه ريخته گري

1

54021

 

1

 

 

تربيت بدني 1

1

66000

 

 

 

 

آمار مهندسي

3

54041

3

 

54022

 

بيماري شغلي

2

54048

2

 

54015و54016

 

اصول بهداشت محيط

2

54024

2

 

 

 

نقشه کشي صنعتي 2

2

1000

2

 

 

 

آزفيزيک2

1

54008

-

1

54002

 

زبان تخصصي

2

54025

2

 

1002

 

ترم 5(20 واحد)

(19 واحد)

ارزيابي کاروزمان

3

54035

3

 

 

 

روش توليد1

2

54032

 

 

54020

 

کارگاه برق صنعتي

1

54029

 

 

 

 

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

2

1027

 

 

 

 

استاتيک

2

54031

2

 

54000

 

علم مواد

3

54037

 

 

1037

 

تربيت بدني2

1

66001

 

 

 

 

مباني مهندسي برق

3

54018

3

 

54007

 

تحقيق در عمليات

3

54033

3

 

54022

 

 

 

برنامه ترميک کارشناسي ايمني صنعتي  - صفحه2

 

ترم

 

نام درس

واحد

شماره درس

واحد

پيشنياز

همنياز

نظري

عملي

ترم 6(18 واحد)

(20 واحد)

روش توليد2

3

54034

3

 

54022

 

روانشناسي صنعتي

2

54026

2

 

 

 

اصول مديريت ايمني

3

54036

3

 

54028

 

ترموديناميک و انتقال حرارت

3

54038

3

 

 

 

تهويه صنعتي

2

54039

2

 

 

 

تفسير موضوعي

2

1060

2

 

 

 

آز مباني برق

1

54019

 

1

54018

 

مقاومت مصالح

2

54040

2

 

54031

 

ترم7 (16واحد)

 (16 واحد

طرحريزي واحدهاي صنعتي

3

54042

3

 

54010و54035

 

اعلام واطفاء حريق

2

54043

2

 

54030

 

اخلاق

2

1003

 

 

 

 

مکانيک سيالات

2

54045

2

 

 

 

مهندسي احتراق

2

54046

2

 

54038

 

کارآموزي 1

 

54047

 

 

 

 

کارگاه جوش

1

54027

 

 

 

 

ايمني در ساختمان و معدن

2

54051

2

 

 

 

محاسبات عددي

2

54023

2

 

54006و54003

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم 8(16 واحد)

(14واحد)

ديگ ها وظروف تحت فشار

2

54049

2

 

 

 

حفاظت صنعتي

2

54050

2

 

54032

 

سم شناسي صنعتي

2

54052

2

 

1037

 

ايمني در کشاورزي

2

54053

2

 

 

 

پروژه

3

54054

 

3

 

 

کارآموزي 2

 

54055

 

 

 

 

ايمني در برق

2

54030

2

 

54018و54019

 

حمعيت و تنظيم خانواده

2

1000

1

1

 

 

 

 


 
 
فایل های پیوست