اطلاعیه : تخلفات آموزشی ترم 962 تجدید نظر دانشجویان کاردانی - کارشناسی - کارشناسی ارشد که در تاریخ 97/6/11 مورد بررسی قرار گرفت


اطلاعیه دانشجویان گرامی : احکام صادره که در کمیسیون تخلفات آموزشی تجدید نظر دانشجویان کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد که در جلسه مورخه 97/6/11 مورد بررسی قرار گرفت به جدول ذیل که ضمیمه می باشد مراجعه نمایید.

نوشته شده توسط کارشناس فرهنگی در تاریخ ۱۳۹v/۰۶/۱۱