برگزاری پانزدهمین دوره جشنواره ورزشی درون دانشگاهی


جهت ملاحظه رشته ها و زمان برگزاری مسابقات به فایل پیوست مراجعه نمایید.

پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه تربیت بدنی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲v