برگزاری آزمون جامع دانشجویان مقطع دکترا رشته مدیریت ورزشی


به استحضار می رساند،آزمون جامع دانشجویان دکترا رشته مدیریت ورزشی در روز چهارشنبه مورخ 11 خرداد 1401 راس ساعت 8 صبح در محل دانشگاه ایوان کی(ساختمان مرکزی) به صورت حضوری برگزار می گردد.

نوشته شده توسط کارشناس گروه تربیت بدنی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱