محمد صیادفر

 • مدرک تحصیلی: دکترا مدیریت ورزشی از دانشگاه آزاد اسلامی
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل: m.sayyadfar1987@gmail.com

روزهای حضور در دانشگاه:


 • کارشناسی                  تربیت بدنی                                     دانشگاه بوعلی سینا همدان

  کارشناسی ارشد            تربیت بدنی(مدیریت ورزشی)               دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران

  دانشجوی دکتری            تربیت بدنی(مدیریت ورزشی)               دانشگاه آزاد تهران (مرکزی)

 • ردیف
  عنوان مقاله
  نشریه  یا همایش
  1
  Standardization of the Questionnaire on Barriers for Participation of Women and Girls in Sports Activities in City of Tehran
  نشریه  (RSSQ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی .تیر ماه 1391
  2
  ارتباط هوش هیجانی با سلامت روانی در داوران لیگ برتر فوتسال ایران
  نشریه علمی-پژوهشی جهاد دانشگاهی تهران
  مرداد 92
   
  نقش استرس در ارتباط هوش هیجانی با سلامت روانی داوران فوتبال ایران
  نشریه علمی-پژوهشی حرکت دانشگاه تهران
  1391
  3
  موانع مشارکت بخش خصوصی در صنعت ورزش ایران
  اولین همایش بین المللی خصوصی سازی در صنعت ورزش ایران آبان 1391
  4
  Investigation the obstacles of involvement of the student in sport activity
  همایش بین المللی علوم ورزشی دانشگاه شمال.آذر ماه 1391
  5
  ارتباط بین هوش هیجانی و خودارزیابی معلمان ورزش مشهد
  همایش بین المللی علوم ورزشی دانشگاه شمال. آذر ماه 1391
  6
  ویژگی های ورزشکار با اخلاق از دیدگاه اسلام
  همایش اخلاق در ورزش  دانشگاه آزاد تهران جنوب
  اردیبهشت 92
  7
  کانال های توزیع و تدارکات ورزش
  همایش دانشجویی بازاریابی ورزشی
  مرداد 93
  8
  روابط عمومی در بازاریابی ورزشی
  همایش دانشجویی بازاریابی ورزشی
  مرداد 93
  9
  قیمت گذاری و استراتژی های قیمت گذاری در ورزش
  همایش دانشجویی بازاریابی ورزشی
  مرداد 93

   
  نام کتاب
  سال انتشار
  انتشارات
  1
  تألیف
  کتاب شناسی روش تحقیق و آمار
  1393
  جامعه شناسان: تهران
  2
  ترجمه
  روش های تحقیق برای تحلیل عملکرد ورزش ها
  1393
  آسمان نگار: اصفهان
  3
  ترجمه
  راهنمای درس سمینار
  1393
  انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
  4
  ترجمه
  بازاریابی ورزشی
  1394
  دانشگاه آزاد تهران مرکزی
  5
  ترجمه
  روش تحقیق برای مدیریت ورزشی
  1394
  آسمان نگار: اصفهان
  6
  ترجمه
  مدیریت فروش در ورزش
  در دست چاپ
  بامداد کتاب